Contoh-contoh Mitos, Legenda dan Cerita Rakyat (Tugas Softskill Ilmu Budaya Dasar)


2. Contoh-contoh mitos, legenda dan cerita rakyat? Contoh Mitos 1. Cerita terjadinya mado-mado atau marga di Nias (Sumatra Utara) 2. Cerita barong di Bali. 3. Cerita pemindahan Gunung Suci Mahameru di India oleh para dewa ke Gunung Semeru yang dianggap suci oleh orang Jawa dan Bali. 4. Cerita Nyai Roro Kidul (Ratu Laut Selatan) Contoh … Continue reading